Whatsapp Destek »

EĞİTİM

Elektronik İhale ve Kamu İhale Kanunu Eğitim, Elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara anlatılacaktır.

Elektronik İhale ve Kamu İhale Kanunu Eğitim

Elektronik ihale uygulamaları konusunda getirilen yeniliklerin neler olduğu, söz konusu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ile elektronik ihale nasıl yapılabileceği ile ilgili olarak; aşağıda belirtilen başlıklarda yapılacak eğitim ile katılımcılara anlatılacaktır.

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Bu eğitim sonunda katılımcılar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin Yerel Yönetimler'de nasıl uygulanacağını ve güvenlik kültürü kavramının içselleştirilmesi konularında yetkinlik sahibi olacaklardır.

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Bu eğitim sonunda katılımcılar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin Yerel Yönetimler'de nasıl uygulanacağını ve güvenlik kültürü kavramının içselleştirilmesi konularında yetkinlik sahibi olacaklardır.

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi, 4857 sayılı kanunu hakkında uygulamaya esas olacak şekilde bilgi sahibi olmak ve değişiklikleri takip etmek.

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

4857 sayılı kanunu hakkında uygulamaya esas olacak şekilde bilgi sahibi olmak ve değişiklikleri takip etmek.